משרד הבריאות מיישר קו עם המלצות ארגונים בינלאומיים, וקובע כי רופא מטפל יוכל לאשר לחלק מהחולים לצאת מבידוד ללא תוצאות בדיקות שליליות

חזור למאמר.