תרשים שמתאר דוגמא למה נשמר בתעודת הפטירה, גורם המוות הישיר, גורם מוות עקיף

חזור למאמר.