קטע מתוך "שיקולים בריאותיים וסביבתיים בהפעלת טורבינות רוח: מבט משווה", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר 2017

Return to article.