איור של ריאות, אחת נגועה בשחפת, וכיתוב יום השחפת הבינלאומי – 24 במרץ

חזור למאמר.