מדעת עושה סדר – החיסון לקורונה אינו מעלה את הסיכוי לפגיעה בהיריון ולהפלות

חזור למאמר.