אנשים עומדים עם מסכות מחוץ לשריפה על מנת להיות מוגנים משאיפת עשן

חזור למאמר.