תפוצתו של צפע החרמון היא באזור החרמון, והכשתו מסוכנת

חזור למאמר.