אפעה הוא נחש ארסי, נפוץ באזורי המדבר בישראל

חזור למאמר.