שפיפון הוא נחש ארסי, נפוץ בנגב ובערבה

חזור למאמר.