עכן חרטומים הוא נחש ארסי הנפוץ בצפון מערב הנגב

חזור למאמר.