נקבה בוגרת של אלמנה שחורה מסוכנת לאדם, ובמקרה של נשיכה חשוב להגיע לטיפול רפואי במהירות

חזור למאמר.