ששן חום הוא עכביש ארסי, נשיכה שלו מסוכנת לאדם ולכן יש לפנות לקבלת טיפול רפואי

חזור למאמר.