MMRV

הרכב עבור חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח (מרובעת) (מוחלש). 

חיסון משולב המורכב מוירוסים מוחלשים נגד ארבע מחלות מדבקות, חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח. ניתן בזריקה בגיל שנה בטיפת חלב ובכיתה א' לכל הילדים בבית הספר. לפעמים אם חסר התרכיב המשולב, החיסון ינתן כשתי זריקות נפרדות, MMR ו-V.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות, עשויות להתרחש 12-5 יום לאחר מתן החיסון, ומתרחשות בעיקר לאחר מתן המנה הראשונה

  • חום עשוי להופיע אצל חמישית מהמתחסנים.
  • פריחה קלה אצל כ-1 מכול 20 מתחסנים.
  • נפיחות של הבלוטות בצוואר או בלחיים מופיעה במקרים נדירים.

תופעות לוואי בינוניות

  • פרכוסי חום עשויים להופיע ב-1 מכול 1,250 ילדים מתחסנים, הפרכוסים מתרחשים לרוב כ-5 עד 12 יום לאחר מתן החיסון וחולפים ללא תופעות מזיקות ארוכות טווח. כמו כן, הם מופיעים בתדירות נמוכה יותר (1 לכול 2,500 ילדים) כאשר החיסון MMR והחיסון לווריצלה ניתן באותו היום אך בזריקה נפרדת.
  • כאבים וקשיחות של הגפה עשויים להופיע באחד מכול 4 מתחסנים, בעיקר בבני נוער או בנשים בוגרות.
הרכבים
  • PRIORIX TETRA