שמועות על חיסוני הפוליו

פוליו היא מחלת ילדות קלה
חיסון הפוליו המוחלש מעלה את הסיכון לסינדרום גיליאן ברה
חיסון הפוליו אסור בהיריון
החיסון המוחלש לא נועד להגן על המחוסן
החיסון לא נבדק לבטיחות
החיסון המוחלש עלול לעבור שינויים גנטיים ולהפוך להיות אלים כמו נגיף הבר המקורי
החיסון החי מכיל נגיפים חיים, אשר מופרשים בצואה ועלולים להדביק
חיסון הפוליו המוחלש גורם לתחלואה ויוצר מגפות פוליו
חיסון הפוליו החי "המוחלש" (חיסון הOPV) הוצא משימוש בישראל בשנת 2005 בשל היותו מסוכן
אף מדינה מערבית אינה מחסנת נגד פוליו למעט ישראל
אין פוליו בישראל
מקורות
 1. Information Sheet Observed Rate of Vaccine Reactions Polio Vaccines – מתוך אתר ה-WHO (מסמך PDF)
 2. Oral polio vaccine (OPV) cessation – מתוך אתר ה-WHO
 3. Global Polio Eradication Initiative, Polio this week – מתוך אתר ה-WHO
 4. What is vaccine-derived polio? – מתוך אתר ה-WHO
 5. Poliomyelitis – מתוך אתר ה-WHO
 6. אפידע, דו"ח אפידימיולוגי תקופתי, דצמבר 2011 – מתוך אתר משרד הבריאות הישראלי (קובץ PDF)
 7. עתירה לבג"צ נגד משרד הבריאות בנושא מבצע "שתי טיפות" – תגובת משרד הבריאות (קובץ PDF)
 8. Poliomyelitis – מתוך אתר ה-CDC
 9. Sutter, R. W., John, T. J., Jain, H., Agarkhedkar, S., Ramanan, P. V., Verma, H., … & Burton, A. (2010). Immunogenicity of bivalent types 1 and 3 oral poliovirus vaccine: a randomised, double-blind, controlled trial. The Lancet376(9753), 1682-1688. ׁ(קישור לPubmed)
 10. Gawne, A. C., & Halstead, L. S. (1995). Post-polio syndrome: pathophysiology and clinical management. Critical Reviews™ in Physical and Rehabilitation Medicine7(2). ׁ(תוכן המאמר)
 11. The Safety of One or Two Additional Doses of Licensed Inactivated Polio Vaccines (IPVs) in Infants Previously Vaccinated With Bivalent Oral Polio Vaccines (bOPVs) – מתוך אתר  International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of (pharmaceuticals for human use ׁ(ICH GCP
 12. Slater, P. E., Costin, C., Yarrow, A., Ben-Zvi, T., Avni, A., Epstein, I., … & Rishpon, S. (1990). Poliomyelitis outbreak in Israel in 1988: a report with two commentaries. The Lancet335(8699), 1192-1195. (קישור ל-Pubmed)
 13. O'Reilly, K. M., Durry, E., ul Islam, O., Quddus, A., Mir, T. P., Tangermann, R. H., … & Grassly, N. C. (2012). The effect of mass immunisation campaigns and new oral poliovirus vaccines on the incidence of poliomyelitis in Pakistan and Afghanistan, 2001–11: a retrospective analysis. The Lancet,380(9840), 491-498. (קישור ל-Pubmed)
 14. Conyn-van Spaendonck, M. A., De Melker, H. E., Abbink, F., Elzinga-Gholizadea, N., Kimman, T. G., & van Loon, T. (2001). Immunity to poliomyelitis in the Netherlands. American journal of epidemiology,153(3), 207-214. (תוכן המאמר)
 15. Haber, P., Sejvar, J., Mikaeloff, Y., & DeStefano, F. (2009). Vaccines and guillain-barre syndrome. Drug Safety32(4), 309-323. (קישור ל-Pubmed)