שמועות על חיסון הרוטה

החיסון גורם לריפלוקס או מחמיר ריפלוקס.
אין יותר רוטה בישראל.
חיסון רוטה גורם לעליה משמעותית בהתפשלות המעי
תופעות הלוואי יותר גרועות מהמחלה או קשות כמו המחלה.
רוטה היא לא באמת מחלה מסוכנת ולכן החיסון מיותר.
מקורות
  1. Soares‐Weiser, K., MacLehose, H., Bergman, H., Ben‐Aharon, I., Nagpal, S., Goldberg, E., … & Cunliffe, N. (2012). Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. The Cochrane Library. (קישור ל-Pubmed)
  2. Rotavirus, Symptoms – מתוך אתר ה-CDC
  3. נגיף הרוטה (Rota Virus) – מתוך אתר משרד הבריאות הישראלי
  4. דוחות שבועיים על תחלואת מעיים זיהומית – מתוך אתר משרד הבריאות הישראלי
  5. Muhsen, K., Kassem, E., Efraim, S., Goren, S., Cohen, D., & Ephros, M. (2014). Incidence and risk factors for intussusception among children in northern Israel from 1992 to 2009: a retrospective study. BMC pediatrics,14(1), 218. (קישור ל-Pubmed)
  6.   Yih, W. K., Lieu, T. A., Kulldorff, M., Martin, D., McMahill-Walraven, C. N., Platt, R., … & Nguyen, M. (2014). Intussusception risk after rotavirus vaccination in US infants. New England Journal of Medicine370(6), 503-512. (קישור ל-Pubmed)
  7. Nelson, S. P., Chen, E. H., Syniar, G. M., & Christoffel, K. K. (1997). Prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux during infancy: a pediatric practice-based survey. Archives of pediatrics & adolescent medicine151(6), 569-572. (קישור ל-Pubmed)