פיצול חיסונים

הורים רבים דוחים מתן חיסונים או מפצלים אותם, מתוך חשש שמערכת החיסון של התינוק חלשה מכדי להתמודד עם העומס של חשיפה לאנטיגנים רבים (אנטיגן = חומר שזר לגוף ומפעיל את המערכת החיסונית). האם החשש הזה מוצדק?

התינוק נחשף בלי הרף לאורגניזמים זרים, והמערכת החיסונית שלו יכולה להתמודד עם 100,000 אנטיגנים בבת אחת! סך כל האנטיגנים שהתינוק נחשף להם במסגרת כל החיסונים הוא 125.

יעילותו של שילוב החיסונים נבדקה במחקרים שונים, ונמצא שהוא אינו פוגע בהשגת תגובה חיסונית. השילוב מומלץ מפני שהוא מעניק לתינוק במהירות הגדולה ביותר הגנה מפני מחלות מסוכנות, וגם ממזער את הטראומה הכרוכה בחיסון (בכל זאת, זריקה, לא נעים).

יש מצבים חריגים, כמו אלרגיות מסוימות או חום גבוה, שבהם רופא או אחות ימליצו לדחות או לפצל חיסונים. אבל בסך הכל, תוכנית שגרת החיסונים מתאימה לכלל התינוקות.