פניה ישירה במייל

דוברות ותקשורת: press@midaat.org.il

פעילויות חינוך והרצאות: edu@midaat.org.il

התנדבות לעמותה: volunteer@midaat.org.il

הצטרפות לעמותה: join@midaat.org.il

מחלת קורונה - מרכז מידע
מידע על קורונה - בקישור הזה

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר עמותת מדעת, להלן תנאי השימוש באתר העמותה:

תנאי שימוש

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט  (להלן -"השירות") ניתן על-ידי מדעת – למען בריאות מושכלת (ע"ר) (להלן – "העמותה"), והוא ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר והעמותה תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,  קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של העמותה ושל הכותבים. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת העמותה לכך, בכתב ומראש. זאת למעט המידע המפורסם בשני איזורים באתר העמותה, כפי שמפורט להלן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

זכויות יוצרים בפינת התקשורת

אזור התקשורת מיועד לאנשי מקצוע בתחום התקשורת, כגון תחקירנים, עורכים, עיתונאים ובלוגרים בתחומי מדע ורפואה. אנשי מקצוע מתחום התקשורת רשאים לצטט, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להתאים, לתרגם וליצור יצירות נגזרות מהתכנים המופיעים באזור התקשורת. בשימוש בחומרים יש לציין את מקורם, בין אם הוא "עמותת מדעת" ובין אם גורם אחר או נוסף.

אין להציג את החומרים באופן מטעה או בכל אופן העלול לגרום להטעיית הציבור או לפגיעה בכבודה או בשמה של עמותת מדעת.

גורמים שאינם אנשי מקצוע בתחום התקשורת אינם רשאים להשתמש בחומרים המופיעים באזור התקשורת ללא אישור מפורש של בעלי זכויות היוצרים.

 

זכויות יוצרים עבור מערכי שיעור ולימוד

מערכי השיעור המפורסמים באתר העמותה מיועדים לשימוש אנשי מקצוע בתחומי החינוך, כולל מורים, מדריכים בתנועות נוער ובכל מסגרת חינוכית או לימודית אחרת. אנשי מקצוע בתחום החינוך רשאים לעשות שימוש במערכי השיעור וחומרים המפורסמים באתר למטרות חינוכיות ולימודיות.

ניתן לשתף את התכנים האלו עם אנשי מקצוע נוספים, מבלי לבצע בהם התאמות. בשיתוף נוסף של החומרים יש לציין את מקורם, בין אם הוא "עמותת מדעת" ובין אם גורם אחר או נוסף.

אין להציג את החומרים באופן מטעה או בכל אופן העלול לגרום להטעיית הציבור או לפגיעה בכבודה או בשמה של עמותת מדעת.

 

אחריות

אנו עושים כל מאמץ כדי להנגיש מידע מבוסס-ראיות ומהימן בנושאי בריאות. אנו משקיעים זמן ומשאבים רבים על מנת שהמידע המובא באתר יהיה העדכני והמדוייק ביותר, מגובה במקורות מדעיים ותואם את הידע המקצועי בתחומים הרלוונטיים. יחד עם זאת, אין במידע שבאתר כדי להוות המלצה רפואית. אנו מעודדים את מי שחפץ בהמלצות ועצות פרטניות בנושאים רפואיים לפנות באופן אישי לרופא/ה מורשה/ית או לבעל/ת רשיון באחד ממקצועות הבריאות הרלוונטיים.

השירות מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא – "As Is".
העמותה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא העמותה באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. העמותה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

העמותה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

לעניין סעיף זה, "העמותה" משמע, לרבות חברי העמותה, נציגיה ומתנדבים הפועלים מטעמה.

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו.

ישנם מקרים שבהם נצטרך את הפרטים שלך, למשל כדי ליצור איתך קשר, או כדי לשלוח לך פרטים לבקשתך.

אנחנו מתחייבים שכל הפרטים הללו ייאספו אך ורק ברשותך, ולא יועברו לצד שלישי ללא הסכמה ממך.

גם במקרים אלו, הם יועברו למטרות ספציפיות שבהסכמתך בלבד.

על אף כל האמור לעיל, האתר משתמש בקבצי עוגיות (Cookie) למען שיפור החוויה שלך. לשימוש הזה עשויות להיות השלכות על הפרטיות שלך, כפי שמפורט בהמשך.

קבצי עוגיות

האתר עושה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie). קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קצרים שיכולים לשמש את האתר על מנת לייעל את חוויית השימוש באתר.

כדי להתאים אישית תוכן ולהנגיש אותו, לספק תכונות של מדיה חברתית ולנתח את תנועת המשתמשים שלנו, האתר עושה שימוש בסוגים שונים של עוגיות. חלקן מגיעות משירותי צד שלישי שמופיעים בדפי האתר שלנו.

בנוסף, אנחנו משתפים מידע על אופן השימוש באתר עם השותפים שלנו מתחומי המדיה החברתית וניתוח הנתונים.

גורמים אלה עשויים לשלב את הנתונים האלה עם מידע אחר שסיפקת, או עם מידע אחר שהם אספו בעקבות השימוש שעשית בשירותים שלהם, שלא דרך האתר שלנו.

שימוש באתר שלנו מהווה הסכמה לשימוש בקבצים אלו.

 

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לעמותה (להלן – "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין העמותה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעמותה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין העמותה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי העמותה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

 

פניה למנהלי האתר

בכל נושא ועניין הקשור לשימוש באתר או לעניינים אחרים הקשורים לפעילות העמותה, ניתן לפנות להנהלת האתר באמצעות טופס צרו קשר.

האתר מנוהל ומתוחזק ע"י עמותת מדעת

פיתוח: דניאלה קרני-הראל

עיצוב ומיתוג: כרמי אהוביה


תרומה לעמותת מדעת

אנו עושים כל מאמץ כדי להנגיש מידע מבוסס-ראיות ומהימן בנושאי בריאות. אנו משקיעים זמן ומשאבים רבים על מנת שהמידע המובא באתר יהיה העדכני והמדוייק ביותר, מגובה במקורות מדעיים ותואם את הידע המקצועי בתחומים הרלוונטיים. יחד עם זאת, אין במידע שבאתר כדי להוות המלצה רפואית. אנו מעודדים את מי שחפץ בהמלצות ועצות פרטניות בנושאים רפואיים לפנות באופן אישי לרופא/ה מורשה/ית או לבעל/ת רשיון באחד ממקצועות הבריאות הרלוונטיים.

מוזמנים לקרוא עוד על תהליך יצירת התוכן שלנו

הפרטיות שלכם חשובה לנו
האתר של מדעת עושה שימוש בעוגיות על מנת ליצור חוויה נעימה לכל המבקרים, אתם מוזמנים לקרוא על זה עוד ב דף תנאי המשתמש שלנו

Midaat © 2024 | מדעת - למען בריאות מושכלת