DT

הרכב ה-DT מורכב מחיסונים נגד שתי מחלות מסוכנות להפליא, הטטנוס (פלצת) ודיפתריה (קרמת). הוא ניתן בזריקה, ויש לחדשו כל עשר שנים, או כעבור חמש, במקרה של פציעה עמוקה. החיסונים מלמדים את הגוף להתגונן בפני הרעלנים שמפרישים החיידקים הגורמים למחלות. הרכב זה ניתן בדרך כלל לבוגרים, וניתן לקבלו בקופת החולים.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות

  • רגישות מקומית עשויה להופיע בכרבע מבין המתחסנים.
  • עליית חום עד 38 עשויה להופיע בכ-1 מכול 15 מתחסנים.

תופעות לוואי חמורות

  • תגובה אלרגית קשה עשויה להתרחש בכ-1 מכול 1.1 מיליון אנשים.
חיסונים בהרכב
הרכבים
  • IMOVAX DT אימווקס DT