HAV-IG

הרכב עבור צהבת A – חיסון סביל. 

החיסון הסביל נגד צהבת A מכיל נוגדנים מוכנים לצהבת. הוא מקנה הגנה קצרת טווח כנגד הווירוס אם אין פנאי להתחסן בחיסון הפעיל זמן מספיק לפני הנסיעה, או למניעת מחלה לאחר שהתרחש מגע בין אדם לא מחוסן לחולה צהבת. ניתן לקבל במרפאות מטיילים.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות, מופיעות לרוב בתוך יומיים ממתן החיסון

  • כאב במקום ההזרקה עשוי להופיע בכחצי מהמבוגרים המתחסנים ובכשישית מהילדים המתחסנים.
  • כאב ראש עשוי להופיע בכשישית מבין המבוגרים המתחסנים ובכ-1 מכול 25 ילדים מתחסנים.
  • אבדן תיאבון מופיע בכ-1 מכול 12 ילדים מתחסנים.
  • עייפות מופיעה בכ-1 מכול 14 מבוגרים מתחסנים.
חיסונים בהרכב
הרכבים
  • BERIGLOBIN P בריגלובין פי