HAV-Typhoid

הרכב עבור צהבת A, טיפוס. 

תרכיב Hepatyrix משולב מיועד למבוגרים ומגן מפני צהבת A וטיפוס. ניתן לקבלו במרפאות מטיילים בהתאם ליעד הנסיעה ולמצבו החיסוני של הנוסע.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות, מופיעות לרוב בתוך יומיים ממתן החיסון

  • כאב במקום ההזרקה עשוי להופיע בכחצי מהמבוגרים המתחסנים ובכשישית מהילדים המתחסנים.
  • כאב ראש עשוי להופיע בכשישית מבין המבוגרים המתחסנים ובכ-1 מכול 25 ילדים מתחסנים.
  • אבדן תיאבון מופיע בכ-1 מכול 12 ילדים מתחסנים.
  • עייפות מופיעה בכ-1 מכול 14 מבוגרים מתחסנים.
חיסונים בהרכב
הרכבים
  • HEPATYRIX הפטייריקס