TdaP-IPV

התרכיב משלב ארבעה חיסונים המגנים בפני דיפתריה (קרמת), טטנוס (פלצת), שעלת ופוליו. ניתן לילדים בכיתה ב' ולנשים בהריון בין שבוע 27 ל 36 (אם יש מחסור בתרכיב המשולש, Tdap).
מטרת החיסון בהריון היא העברת נוגדנים לעובר כדי להגן עליו משעלת עד שיוכל להתחסן בעצמו.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות

 • כאב מקומי באזור הזריקה עשוי להופיע אצל שלושה רבעים מהמתחסנים המתבגרים ובשני שלישים מהמבוגרים המתחסנים.
 • אדמומיות ונפיחות מקומית עשויה להתרחש אצל חמישית מהמתחסנים.
 • חום מעל 38 מעלות עושי להתרחש אצל 1 מכול 25 מתחסנים מתבגרים ואצל 1 מ-100 מתחסנים מבוגרים.
 • כאבי ראש עשויים להתרחש בכ-4-3 מתחסנים מכול 10.
 • עייפות עשויה להופיע אצל 1 מתוך 4-3 מתחסנים.
 • בחילות, הקאות, שלשולים וכאבי בטן עשויים להופיע ברבע מהמתחסנים בגיל ההתבגרות ובעשירית מהמתחסנים הבוגרים.
 • צמרמורות וכאבי מפרקים מתרחשים בעשירית מהמתחסנים.
 • כאבים כלליים מתרחשים בכרבע עד שליש מהמתחסנים.
 • בנוסף לעתים נדירות מופיעה פריחה או הגדלת בלוטות.

תופעות לוואי בינוניות (עשויות להפריע אך אינן מצריכות התערבות רפואית)

 • כאב מקומי באזור הזריקה עשוי להופיע ב-1 מכול 5 או 6 מתחסנים.
 • אדמומיות ונפיחות מקומית מתרחשת אצל כ-1 מתוך 16 מתחסנים בגיל ההתבגרות ובכ-1 מכול 12 מתחסנים מבוגרים.
 • חום מעל 39 מעלות מתרחש אצל 1 מכול 100 מתחסנים מתבגרים ואצל אחד מ-250 מתחסנים מבוגרים.
 • כאבי ראש מתרחשים אצל 1 מכול 7 מתחסנים מתבגרים וב-1 מכול 10 מתחסנים מבוגרים.
 • בחילות, הקאות, שלשולים וכאבי בטן מופיעים אצל 1 עד 3 מכול 100 מתחסנים.
 • נפיחות של הגפה אליה הזריקו עשויה להתרחש אצל 1 מכול 500 מתחסנים.
חיסונים בהרכב
הרכבים
 • ADACEL אדסל
 • BOOSTRIX בוסטריקס