עמותת מדעת פועלת כדי לטבוע את המונח "צננת" במטרה לקדם את המודעות לסכנות מחלת השפעת

בעמותת מדעת, הפועלת למען קידום בריאות הציבור, הוחלט השנה לפנות לוועדה למונחי בריאות הציבור באקדמיה ללשון העברית, בבקשה לשנות את המונח העברי המתאר "הצטננות" (מאנגלית: Common cold) למילה "צננת".

מטרת הפנייה היא לעורר מודעות להבדלים בין מחלת השפעת למחלת הצננת על ידי הקניית שם של מחלה בפני עצמה למחלת הצינון, על משקל "קטלת" האופייני לשיום מחלות, במקום המילה הנוכחית, המהווה תיאור מצב, ולא מחלה.

שפעת היא מחלה נגיפית קשה אשר פוקדת נתח משמעותי מהאוכלוסייה בכל חורף. בניגוד לצננת, מחלת השפעת, הנגרמת ספציפית על ידי נגיף האינפלואנזה, עלולה לגרום לסיבוכים, נזקים כרוניים, ואף למוות בשיעור יחסית גבוה. קיים חיסון נגד נגיף האינפלואנזה, אשר יכול להפחית את התחלואה בשפעת בעשרות אחוזים. יש להדגיש כי החיסון נגד שפעת לא אמור להשפיע על מחלות צינון אחרות, הנגרמות על ידי נגיפים אחרים. אנשים רבים ממאנים להתגונן מהמחלה מכיוון שהם טועים לחשוב ששפעת היא בסך הכל הצטננות רגילה, ואין לחשוש ממנה. לא מעט רופאים מבלי משים תורמים להטעיה זו, בעודם פוטרים לא מעט אבחנות של הצטננות כ"שפעת", בהיעדר מונח מקצועי עברי מדויק יותר.

בלשון הפנייה לאקדמיה נטען כי "אנו רואים מקרה זה כדוגמה בולטת למקום שבו החיים והמוות ביד הלשון, כיוון שאחת ההתנגדויות הנפוצות שאנו נתקלים בהן בקרב הציבור להימנעות מהתחסנות כנגד שפעת היא המחשבה שמדובר במחלת ההצטננות הקלה, שאין צורך לטרוח להתגונן בפניה. על כן, אנו סבורים כי הכנסת מונח חדש ומדויק יותר לשפה היומיומית תוכל להביא לשיפור של ממש בבריאות הציבור."

 


הפניה לאקדמיה ללשון עברית

אודות מחלת השפעת

אודות החיסון כנגד שפעת