פעילות ציבורית

מדעת מבקשת לקדם את בריאות הציבור במישור הציבורי, החינוכי והחוקי על ידי מסירת מידע אמין ובדוק העומד בסטנדרטים מקצועיים. העמותה הוקמה כדי לסייע לציבור בישראל לקבל את המידע הדרוש לו, לזהות גורמים מסכני בריאות ולהתגונן מפניהם.

במסגרת הפעילות הציבורית העמותה עוסקת ביוזמה וקידום של פעולות חקיקה ותקנות שיסייעו לבריאות הציבור וימנעו הטעיה בתחום, קידום אכיפת התקנות הקבועות בחוק וייצוג הציבור בפני הרשויות ובפני ועדות הכנסת בנושאים הרלוונטיים.

פנו אלינו: public@midaat.org.il