שמועות על חיסוני הפפילומה

רק נשים נפגעות מנגיף הפפילומה ולכן גברים לא צריכים להתחסן
חיסון הפפילומה נאסר לשימוש ביפן
החיסון לא באמת מונע סרטן.
החוקרת הראשית של חיסון הפפילומה מתנגדת לו.
החיסון מאוד מסוכן וגורם לתופעות לוואי קשות ולמוות.
החיסון מיותר - בבדיקת פאפ אפשר לגלות את סרטן צוואר הרחם.
החיסון מיותר - יש מעט מאוד מקרי סרטן צוואר הרחם בשנה.
מקורות
  1. HPV Vaccines: Vaccinating Your Preteen or Teen – מתוך אתר ה-CDC
  2. HPV Vaccine Introduction Clearing House – מתוך האתר של ה-WHO
  3. HPV and Men – Fact Sheet – מתוך אתר ה-CDC
  4. How many cancers are linked with HPV each year? – מתוך אתר ה-CDC
  5. Kavanagh, K., Pollock, K. G. J., Potts, A., Love, J., Cuschieri, K., Cubie, H., … & Donaghy, M. (2014). Introduction and sustained high coverage of the HPV bivalent vaccine leads to a reduction in prevalence of HPV 16/18 and closely related HPV types. British journal of cancer, 110(11), 2804-2811. (תוכן המאמר)
  6. Baldur-Felskov, B., Dehlendorff, C., Munk, C., & Kjaer, S. K. (2014). Early impact of human papillomavirus vaccination on cervical neoplasia—nationwide follow-up of young Danish women. Journal of the National Cancer Institute, 106(3), djt460. (תוכן המאמר).
  7. Garland, S. M. (2014). The Australian experience with the human papillomavirus vaccine. Clinical therapeutics, 36(1), 17-23. (תוכן המאמר)
  8. Hanley, S. J., Yoshioka, E., Ito, Y., & Kishi, R. (2015). HPV vaccination crisis in Japan. The Lancet, 385(9987), 2571.‏ (תוכן המאמר)
  9. Fujii, T. (2015). Declaration to demand the resumption of recommendations for human papillomavirus (HPV) vaccination for cervical cancer prevention. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 41(12), 1859-1860.‏ (תוכן המאמר)