חיסונים ואוטיזם

חיסונים ואוטיזם – המיתוס והמציאות

 

נתחיל מהסוף: לא נמצא כל קשר בין חיסונים ואוטיזם, למרות מחקרים רבים שנעשו בנושא.

נגיד את זה שוב: אין שום הוכחה שחיסונים גורמים לאוטיזם.

מחקרים רבים נעשו כדי לבדוק את ההשערה של ווייקפילד, וכאמור, היא לא אומתה מעולם. יתר על כן, לא התגלה שום קשר בין שיעור האוטיזם בקרב ילדים לשיעור הילדים המתחסנים

הקישור בין חיסונים לאוטיזם התחיל במחקר שפרסם ד"ר אנדרו וויקפילד ב-1998, ובו העלה השערה שיש קשר בין חיסון ה-MMR (חצבת, חזרת, אדמת) ובין סינדרום של התנהגות אוטיסטית. לימים התגלה שהמחקר נוהל בצורה שערורייתית, שתוצאותיו זוייפו, שהחוקרים קיבלו שוחד מעו"ד שתבע בשם הילדים שלקו כביכול באוטיזם את חברת התרופות, ושוויקפילד עצמו הוציא פטנט לחיסון MMR "שלא גורם לאוטיזם" עוד לפני שערך את המחקר.
לא בכל יום מושך כתב עת מדעי מאמר שפרסם. אבל במקרה הזה היו הכשלים רבים עד כדי כך שהמחקר נגנז.

מחקרים רבים נעשו כדי לבדוק את ההשערה של ווייקפילד, וכאמור, היא לא אומתה מעולם. יתר על כן, לא התגלה שום קשר בין שיעור האוטיזם בקרב ילדים לשיעור הילדים המתחסנים: במחקרים שונים נמצאה עלייה בשיעורי האוטיזם גם כשהכיסוי החיסוני ירד, או נותר ללא שינוי.

אף על פי כן, השמועות בדבר הקשר לאוטיזם עדיין חיות ובועטות. הן גורם מרכזי לירידה בשיעורי החיסון, ועקב כך, להגברת הסכנות לבריאותם גם של הילדים הלא מחוסנים וגם כל מי שנמצא בסביבתם.

חשוב לזכור: חצבת היא מחלה מסוכנת ואף קטלנית; חזרת יכולה לגרום בין היתר לעקרות אצל גברים מבוגרים; ואצל אשה בהריון, האדמת עלולה לגרום לעובר מומים קשים ואף קטלניים.

אל תיגררו אחר שמועות חסרות שחר. חסנו את ילדיכם.