מילון לבריאות הציבור

הסברים קצרים וענייניים למונחים בנושא בריאות הציבור

הסבר מושג - מגפה

הסבר מושג - חסינות העדר

הסבר מושג מקדם הדבקה - R