DTaP-IPV-HIB

ההרכב משלב חמישה חיסונים ("מחומשת") המגנים בפני דיפתריה (קרמת), טטנוס (פלצת), שעלת, פוליו והמופילוס אינפלואנזה B.
החיסון ניתן לתינוקות בגילאים חודשיים, ארבעה חודשים, שישה חודשים, וגיל שנה.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות העשויות להופיע בתוך שלושה ימים ממתן החיסון

  • חום, כאב, אדמומיות או רגישות מקומית עשויים להתרחש בכרבע מכלל המתחסנים. תדירות הופעת התסמינים עולה ככל שהחיסון ניתן יותר פעמים.
  • בפעם הרביעית או החמישית בה החיסון ניתן, תיתכן נפיחות של כל הגפה בה ניתן החיסון למשך מספר ימים (בעד 1 מ-30 מתחסנים).
  • עצבנות עשויה להתרחש בכשליש מבין הילדים המתחסנים.
  • עייפות או אובדן תיאבון עשויים להופיע בעד 1 מכול 10 מתחסנים.
  • הקאות עשויות להופיע בעד 1 מבין 50 מתחסנים.

תופעות לוואי בינוניות

  • פרכוסים עשויים להופיע בעד 1 מבין 14,000 מתחסנים, יותר נפוץ בילדים להם היסטוריה משפחתית או אישית של פרכוסי חום. הפרכוסים חולפים מאליהם ולא נצפו תופעות ארוכות טווח כתוצאה מהם.
  • בכי בלתי פוסק למשך יותר משעה נצפה בכ-1 מתוך 1,000 מתחסנים.
  • חום גבוה, המגיע ל-40.5 מעלות צלזיוס עשוי להופיע אצל 1 מכול 16,000 מתחסנים.
הרכבים
  • פוליאסל POLIACEL
  • פדיאסל PEDIACEL