DTPa-HBV-IPV-Hib

הרכב עבור דיפתריה, טטנוס, שעלת, פוליו, הומופילוס-אינפלואנזה B וצהבת B.
הרכב זה ניתן בגיל 6 חודשים בטיפת חלב. כל החיסונים מומתים או עשויים מחלקי חלבונים. בנוסף לזריקות אלה ינתנו לילד גם טיפות חיסון נגד רוטה וטיפות חיסון נגד פוליו, שהן חיסונים מוחלשים.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות

  • רגישות מקומית עשויה להופיע בכרבע מבין המתחסנים.
  • עליית חום עד 38 עשויה להופיע בכ-1 מכול 15 מתחסנים.
הרכבים
  • אינפנריקס הקסא INFANRIX HEXA