IPV

הרכב עבור פוליו. 

החיסון נגד פוליו הוא חיסון מומת הניתן בזריקה, בדרך כלל כחלק מהמחומשת בטיפת חלב ובבית הספר היסודי. החיסון מונע את סיבוך השיתוק והמוות שעלולים להגרם כתוצאה ממחלת הפוליו. פוליו היא מחלת מעיים והחיסון המומת אינו מונע אותה. בישראל חובה לחסן בחיסון זה לפני החיסון המוחלש, ה-OPV.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות, מופיעות לרוב בתוך יומיים ממתן החיסון

  • כאב במקום ההזרקה עשוי להופיע בכחצי מהמבוגרים המתחסנים ובכשישית מהילדים המתחסנים.
  • כאב ראש עשוי להופיע בכשישית מבין המבוגרים המתחסנים ובכ-1 מכול 25 ילדים מתחסנים.
  • אבדן תיאבון מופיע בכ-1 מכול 12 ילדים מתחסנים.
  • עייפות מופיעה בכ-1 מכול 14 מבוגרים מתחסנים.
חיסונים בהרכב
הרכבים
  • אימווקס פוליו IMOVAX POLIO