mOPV (לא בשימוש)

תרכיב הmOPV (פוליו מוחלש חד זני) לא ניתן בארץ נכון להיום.
התרכיב המוצע בארץ הוא תרכיב ה-bOPV.

תופעות לוואי בהרכב

תופעות לוואי קלות

  • חום, הקאות ושלשולים עשויים להופיע באופן נדיר.

שיתוק פוליומייליטיס בעקבות חיסון

שיתוק בעקבות החיסון (VAPP) היא תופעת לוואי נדירה בה מוטציה בנגיף הפוליו המוחלש מאפשרת לו ליצור מחלת שיתוק הדומה למחלת הפוליו, ולעתים אף לשיתוק תמידי. תסמונת זו לא נצפתה מעולם כאשר החיסון המוחלש ניתן לאחר החיסון המומת. היא מתרחשת יותר במתחסנים מעל לגיל 18 ויותר (פי 7 עד פי 21) לאחר מנת החיסון הראשונה.

תסמונת זו לא נצפתה לאחר קבלת חיסון הbOPV או הmOPV.

חיסונים בהרכב
הרכבים

אין רישוי בישראל לאף חיסון מההרכב הנוכחי.